Меню

Львівський державний університет фізичної культури

Підготовка бакалаврів у Львові, підготовка магістрів Львів, перепідготовка спеціалістів, підвищення кваліфікації, підготовка іноземних громадян

Опис

Львівський державний університет фізичної культури здійснює:

  • підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР): бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням і за кошти фізичних чи юридичних осіб
  • перепідготовку на базі ОКР спеціаліст як другу вищу освіту за кошти фізичних чи юридичних осіб
  • підвищення кваліфікації фахівців у галузі фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
  • підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) за кошти фізичних осіб

Підготовка фахівців у наступних галузях знань: 01 "Освіта", 02 "Культура і мистецтво", 22 "Охорона здоров’я", 24 "Сфера обслуговування" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" і ступенем "магістр" за спеціальностями:

  • середня освіта (основи здоров’я, фізична культура, хореографія)
  • спеціальна освіта
  • фізична культура і спорт
  • хореографія
  • фізична реабілітація
  • туризм

Приймальна комісія — тел.: (032) 255-32-06, mail: info@ldufk.edu.ua.