Основні напрямки роботи, методична робота

Для працівників ДНЗ пріоритетним є завдання — побудувати свою роботу так, щоб вона відповідала запитам суспільства, забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства, наступність між дошкільною та початковою освітою.

Тому, працюючи над оновленням дошкільної освіти, віднаходженням "власного обличчя", педагогічний колектив розробив Концепцію, перспективний план розвитку ДНЗ на 2008–2013 рр. й визначив проблемну тему "Здійснення інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку на засадах змісту та творчого впровадження інноваційних освітніх технологій".

Головною метою перспективного плану розвитку ДНЗ на 2008–2013 рр. є забезпечення всебічного та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, максимальна реалізація їх здібностей і потенційних можливостей, активне запровадження інноваційних освітніх технологій, залучення до активної співпраці батьків у справі виховання та навчання дошкільників.

Вся методична робота з педагогічними кадрами проводиться вихователем-методистом Віннічук Ю. М.

Методична робота спрямована на:

 • реалізацію, названої вище, проблемної теми
 • апробацію і впровадження інноваційних освітніх технологій, аналіз результатів роботи, вибір доцільних
 • реалізацію принципу особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, здійснення гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів в організації освітньо-виховного процесу

Інноваційні освітні технології

Важливим у роботі педагогічного колективу є впровадження інноваційних освітніх технологій, а саме:

 • навчання читанню за методикою М. Зайцева — 40% педагогів (5 груп)
 • елементів розвивального навчання за системою Ельконіна-Давидова — 50% (6 груп)
 • універсальних паличок Кюізенера та блоків Дьєнеша — 4% (1 група)
 • елементів педагогіки ТРВЗ — 56% (7 груп)
 • авторського досвіду Л. Шульги з розвитку творчих здібностей дошкільнят на заняттях з малювання — 56% (7 груп)
 • системи інтелектуальних ігор Б. Нікітіна, О. Гайштута, Барташнікових — 100% ( 13 груп)
 • курсу "Логіка світу" І. Стеценко — 100% (13 груп)
 • інтелектуальних ігор "Рендзю", "Отелло", "Го", шахів, шашок — 30% ( 3 групи)
 • методики Н. Гавриш з художньо-мовленнєвого розвитку дошкільнят — 30% ( 3 групи)
 • елементів методики К. Орфа, спадщини В. Сухомлинського на заняттях з музичної діяльності
 • авторської програми М. Єфименка "Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей" на заняттях з фізичного розвитку

В центрі всієї роботи педагогічного колективу знаходиться модель особистісно орієнтованого підходу до дітей та реалізація принципу "Від педагога інтелектуала до інтелектуального дошкільника".

Пріоритетними формами роботи в процесі організованої освітньо-розвивальної діяльності стали інтегровані заняття, заняття-дослідження, -конструювання, -моделювання, -казка, -подорож, -сюрприз, -експеримент, -гра, -пошук, з використанням інноваційних освітніх технологій. Щодо форм організації дітей на заняттях надається перевага підгруповим та індивідуальним.

Орієнтовна організація життєдіяльності дітей

Організація життєдіяльності дітей в ДНЗ №2
Форми організації життєдіяльності дітей Тривалість, год
(ранній-старший дошкільний вік)
1. Прийом дітей, їх огляд. Ранкова гімнастика. Ігри, спілкування. Індивідуальна робота з дітьми. Самостійно-пізнавальна, комунікативна діяльність дітей. Міні-заняття. 07:00–08:50
2. Підготовка до сніданку, сніданок (індивідуальна робота з дітьми). 08:50–09:05
3. Підготовка до організованої навчально-розвивальної діяльності, самостійна діяльність дітей в розвивальних центрах, ігри. Робота практичного психолога. 09:05–09:15
4. Організована навчально-розвивальна діяльність (групові, підгрупові, індивідуально-групові, індивідуальні заняття). 09:15–10:15
5. Підготовка до прогулянки, прогулянка (самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність дітей, спілкування). Повернення з прогулянки. 09:45–12:25
6. Підготовка до обіду, обід (індивідуальна робота з дітьми). 11:50–13:00
7. Підготовка до сну, сон (індивідуальна робота з дітьми). 12:30–15:00
8. Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження, оздоровчо-профілактичні заходи, загартувальні процедури (індивідуальна робота з дітьми). Спілкування. 15:00–15:20
9. Гурткова робота (підгрупова, індивідуально-групова, індивідуальна). Спілкування, розваги, самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність. 15:30–16:30
10. Підготовка до підвечірка, підвечірок (індивідуальна робота з дітьми). 15:50–16:50
11. Підготовка до прогулянки, прогулянка (самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність, спілкування, індивідуальна робота з дітьми). 16:30–17:50
12. Повернення додому. 17:50–19:00
У загальному:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей в першу половину дня 30–60 хв.
Тривалість прогулянок: 3 год.

– І-а прогулянка

– ІІ-а прогулянка

2 год.

1 год.

Тривалість денного сну 2 год.
Інтервали між прийняттям їжі 3 год.
Рухова активність 5 год.

Орієнтовний розподіл організованої навчально-розвивальної діяльності на тиждень

 • Інтегроване заняття з пріоритетом пізнавального розвитку (соціально-морального, екологічного, емоційно-ціннісного розвитку)
 • Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку
 • Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку
 • Інтегроване заняття з пріоритетом художньо-естетичного розвитку
 • Образотворча діяльність (малювання, аплікація, ліплення)
 • Музична діяльність
 • Заняття з фізкультури
 • Заняття з грамоти (з старшими дошкільниками)
 • Підсумкові інтегровані заняття (щоп’ятниці)

Крім того:

 • Корекційно-розвивальні заняття з практичним психологом
 • Театралізована діяльність
 • Продуктивна праця (художня, господарсько-побутова, у природі)
 • Розваги
 • Ігрова діяльність
 • Самостійна діяльність (ігрова, робота в розвивальних центрах, спілкування, художня діяльність, продуктивна праця)
 • Міні-заняття, спостереження, індивідуальна робота

Психологічна служба ДНЗ

Активно та результативно працює психологічна служба ДНЗ під керівництвом практичного психолога Степанчук Олени Юріївни.

Проблемним питанням психологічної служби ДНЗ є "Ефективність та доцільність інтеграції змісту та творчого впровадження інноваційних освітніх технологій".

Значна увага з боку психологічної служби приділяється роботі з дітьми: психолого-педагогічному вивченні дитини, її розвитку, адаптації дітей раннього віку до ДНЗ, підготовці дітей до школи, з’ясуванню причин тих чи інших відношень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку пізнавальних процесів, тривожності, міжособистісним стосункам, розвитку у дітей комунікативних якостей, інтелектуальних здібностей, розвитку самооцінки.

В роботі з дітьми О. Ю. Степанчук системно використовує власні доробки, корекційні програми: "Веселі пальчики", "Казкові історії", "Наші емоції", "Я — школярик", враховуючи проблеми та вікові особливості дітей.

Змістовно організовується розвивальна робота з обдарованими дітьми з розвитку творчих здібностей за програмою "Обдарована дитина", яка активізує розвиток творчих здібностей у дітей, образне мислення, уяву, емоції та відчуття.

Психологічна служба тісно співпрацює з педагогічним колективом.

Проводячи роботу з батьками, психологічна служба забезпечує:

 • інтеграцію суспільного і родинного виховання
 • психологічну просвітницьку роботу з батьками
 • довіру батьків до діяльності ДНЗ
 • соціально-педагогічний патронат

З цією метою в ДНЗ розроблені в достатній кількості психолого-педагогічні інформаційні матеріали для батьків: пам’ятки, поради, рекомендації, ігри-вправи, ігри-тренінги з розвитку психічних процесів у дітей. Головне для практичного психолога — це привернення батьківської уваги до розвитку дитячої особистості, розуміння своєї ролі у вихованні та навчанні дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота

Вся фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ здійснюється під безпосереднім керівництвом інструктора з фізкультури Олійник Інни Михайлівни за методикою Е. С. Вільчковського та авторською програмою М. Єфименко "Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей" й проводиться з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей.

Цікаво та творчо проводяться фізкультурні свята, розваги, Дні здоров’я, Тижні фізкультури під час яких дошкільники, педагоги, батьки спільно зміцнюють своє здоров’я, розуміють його цінність, вчаться здоровому способу життя, весело змагаються та перемагають.

Особлива увага педагогічного колективу приділяється загартуванню дитячого організму. Тому, педагоги якнайбільше використовують нетрадиційні методи оздоровлення: точковий масаж, ходьба по доріжках здоров’я (гальці, каштанах, шишках, крупах, сухе та вологе обтирання, інше), в процесі проведення загартувальних процедур.

З метою впровадження здоров’я зберігаючих та здоров’я формуючих технологій педагоги активно використовують нетрадиційні фізкультурно-оздоровчі заходи: музикотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, піскова терапія, дихальна терапія, аромотерапія, пальчикова гімнастика, арттерапія, гімнастика для очей, релаксація, психогімнастика.

У всіх вікових групах вихователі проводять цільові прогулянки, екскурсії, піші переходи, сезонні оздоровчі прогулянки, які дуже подобаються дошкільникам.

В ДНЗ облаштований фізкультурний зал, в якому достатньо спортивного обладнання та інвентарю, нетрадиційного обладнання.

На території ДНЗ облаштований спортивний майданчик для гри у футбол, баскетбол, турніки, бігові доріжки, дуги.

В усіх вікових групах естетично оформлені та наповнені спортивні центри необхідним фізкультурним інвентарем (м’ячами, кеглями, скакалками, обручами, мішечками з піском, іншим).

Одним із напрямків педагогічної роботи є привернення уваги дошкільників до власного здоров’я, навчання берегти його, доглядати за своєю зовнішністю, бажати зростати фізично красивими та здоровими, тому щорічно проводиться моніторинг "Ставлення дітей старшого дошкільного віку до здорового способу життя".

Значний оздоровчий потенціал мають щорічні спортивні змагання між ДНЗ міста.

Медична робота

Змістовно та ефективно проводиться медична робота під керівництвом старших медичних сестер Жук Наталії Олексіївни, Козійчук Світлани Миколаївни.

В кожній групі облаштовані центри здоров’я, в яких фіксуються антропометричні дані, динаміка стану здоров’я, захворюваність дітей.

На якісному рівні в ДНЗ організовується раціональне та збалансоване харчування дітей, яке є триразовим, а для дітей, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС — чотириразовим.

Аджуе працівники ДНЗ послуговуються у своїй роботі з дітьми словами "Кожна праця — важлива і цінна… Але немає нічого у світі важливішого і ціннішого за дітей! Ми працюємо задля їхніх щасливих і радісних очей!".

Гурткова робота

Особлива увага приділяється розвитку в дітей індивідуальних та творчих здібностей. В ДНЗ діють гуртки: англійської мови, інтелектуальних ігор, хореографії.

На громадських засадах в ДНЗ функціонують гуртки та студії:

 • сольного співу "Карооке"
 • гри на музичних інструментах "Веселі музики"
 • художньої праці "Витинанка"
 • театралізованої діяльності "Казка"

В ДНЗ є діюча дитяча бібліотека, в якій зібрані українські народні, авторські казки, казки народів світу, твори сучасних письменників, письменників-класиків, енциклопедії, журнали. Вже змалечку вихованці прилучаються до книги, цінують та люблять її.

Завдяки зусиллям колективу та батьківської громади в ДНЗ створені належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців, а саме: розвивальне середовище з врахуванням соціального, природного, предметно-ігрового, власного "Я" простору.

Розвивальне середовище ДНЗ складається з: розвивальних центрів в групах, спортивно-ігрового комплексу, спортивного майданчика, музичної зали, студії хореографії, кабінету англійської мови, пізнавально-інформаційних дитячих центрів.

Предметно-ігрові розвивальні середовища в усіх групах включають в себе центри дитячої діяльності: "Природолюби", "Дослідники", "Маленькі актори", "Фантазери", "Мислителі", "Книголюби", "Маленькі українці", "Модники і модниці", "Музиканти", "Конструктори", "Ми — дорослі", "Маленькі господарі", "Спортсмени", відпочинку та релаксації, аквацентр.

Аби задовольнити потребу дитини побути на самоті, відпочити від спілкування з однолітками, в кожній групі створені центри релаксації, де дитина може побути на одинці з собою, зайнятися улюбленою справою, що дуже важливо для її емоційного благополуччя.

Наявні емоційні центри дозволяють дітям фіксувати свій емоційний стан протягом дня за допомогою різних позначок, а вихователю скеровувати настрій вихованців, брати до уваги оцінку дітьми своєї діяльності.

Взявши до уваги принципи інтелектуалізації дошкільника ДНЗ облаштовано так, щоб все що оточує дітей сприяло їх інтелектуальному розвитку, пізнанню світу, розвитку мисле-операцій, мовлення, конструктивності у діях, забезпечувало емоційний комфорт.

В ДНЗ облаштовані дитячі виставки малюнків, спільних робіт батьків і дітей, спільних проектів розумових дій дітей і вихователів, екскурсії-лабіринти, фотовиставки, інформаційні центри для дітей: правовий, з безпеки життєдіяльності. Кожна група дітей має змогу презентувати свою діяльність упродовж дня: мамі, бабусі, рідним, друзям. Часто-густо старші дошкільники самостійно проводять екскурсії презентації для своїх батьків.

Ідея громадянського виховання пронизує всі види діяльності дітей, бо ж якщо ми змалечку запалимо дитяче сердечко національним духом, духом істинного українця, вихованого на почутті любові, повазі, гордості за рідний народ, край, то ми зуміємо побудувати високодуховне життя на своїй Землі. В усіх групах облаштовані національні центри, в ДНЗ оформлені міні-музей "Моє рідне місто — Рівне", виставки дитячих робіт "Україна — рідна сторона", "Україна — це я".

Досягнення, надбання, здобутки колективу та вихованців

 • колектив та діти стали переможцями ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу "Мій рідний край" (2006 р.)
 • у міському конкурсі-огляді предметно-ігрового розвивального середовища отримали ІІІ-є призове місце в номінації "Дошкільні групи" (2006 р.)
 • лауреатами обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості за узагальнені досвіди роботи стали вихователі Алла Кухарук (2006 р.), Людмила Крисюк (2008 р.)
 • отримали ІІІ-є місце в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості за навчально-дидактичний посібник ігор, вправ та завдань інтегрованого змісту "Хочу все знати та розуміти" (2007 р.)
 • відзначені дипломом управління освіти за методичний порадник для батьків "Граємо з дитиною всією родиною" (2007 р.)
 • лауреати обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості за розвивальні зошити для дітей молодшого та старшого дошкільного віку (2009 р.)
 • у міському конкурсі "На кращу новорічну іграшку" 5 років поспіль отримували І-ше призове місце
 • співочий гурт педагогів "Калинонька" отримав І-ше призове місце у міському пісенному конкурсі (2009 р.)
 • наші вихованці упродовж 5-ти років отримують призові місця у міських спортивних змаганнях із шашок "Веселі старти"
 • колектив та діти стали переможцями IX-го Загальноміського відкритого рейтингу популярності "Гордість міста" у номінації — "Кращий дошкільний навчальний заклад" (2012 р.)

Маленькі, безпорадні і несамостійні… Як важливо для малюків створити другу затишну, теплу і веселу домівку, знати й розуміти їх, любити, навчати пізнавати дивовижний світ та впевнено крокувати в подальше життя. Тому, щоб кожній дитині у нашому дитячому садочку було цікаво й захоплююче, комфортно, колектив має:

Кредо

Не дитину пристосовуємо до дитячого садка, а дитячий садок до неї.

Девіз

Від педагога — інтелектуала до інтелектуального дошкільника.

Гімн ДНЗ №2

Слова Л.В.Шершун, музика С.Маринчук


Якщо ти ще маля,

Але тобі вже два,

У садочок завітай,

Світ із друзями пізнай.

Наш "Пізнайко" любить всіх,

Друг — це твій і мій!


Приспів:

Весело, весело, весело нам всім,

Дитсадок "Пізнайко" — ми радієм в нім!

Ми — розумні, ми — кмітливі, інтелектуали — ми,

Неможливо нас перемогти!


У нас щодня дива трапляються,

Сюрпризи не кінчаються,

Хорошим справам ми вчимось,

Чимало в нас вже нагород,

Бо українець ти і я,

Велика дружня ми сім’я.

Контакти порталу:
(096) 977-00-26(050) 435-20-18map@infomisto.ua